Sunday, February 22, 2009

ತಿಳಿಯದೇ ತುಳಿದ ಕಾಲುದಾರಿ (ಭಾಗ-4)


ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು
ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು
ಮೂರನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು


ಶಾರದಾಳ ಕಾಮದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ. ಅದು ಅವನು ಬೇಕೆಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ. ಹಲವು ವರುಷಗಳ ಅನುಭವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನಿರಂತರ ಭೋಗದ ಸುಖವನ್ನುಂಡು ಸಪೂರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅವನ ಶಿಶ್ನ ಶಾರದಾಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಿರುಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಶಾರದಾಳನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಶ್ಯೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಬರಹೇಳಿದ. ಅವಳದಾದರೋ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವಂಥ ಕಥೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅರಿತ ಅವಳು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಳು. ಅದೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ. ಯಾರೋ ಮಾಧುರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವಳು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದ ಗಂಡನನ್ನು ತನಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಪೂಜೆ, ವೃತಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಳನ್ನು ಸಂಭೋಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕುಶಾಗ್ರ ಮತಿಯ ಮಾಧುರಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ನಿಜ ರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ. ಆಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಳನ್ನು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಬಲೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧುರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಫೀಮಿನಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವು ಮಾಸಿಹೋಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ವಶವಾದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ತಾನಿದ್ದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ದಾಹ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಳ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಕಾವಿಯನ್ನು ಕಳಚುವಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ. ಇಂಥ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದಾಗಲೇ ತನ್ನನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧುರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಿಂತಳು. ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಕಳಚಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಳೆದುರು ತನ್ನ ಸೆಟೆದು ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ. ಮಾಧುರಿಗೆ ದಿನವೂ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಅವಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸೆಟೆದ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ಸಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನೂರಿ ಕುಳಿತ ಅವಳು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಖರತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಾಧುರಿ ನಂತರ ಅವನೆದುರಿಗೆ ಮಲಗಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಡಮಾಡದೇ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಭೋಗಿಸತೊಡಗಿದ. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊನೆಗೂ ಅವಳ ಆಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ತೃಷೆ ತಣಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಹುದಿನಗಳ ಶಿಶ್ಯೆ ಮಧುವಂತಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ. ಮಧುವಂತಿಯದು ಮೂವತ್ತೈದರ ಮಾಗಿದ ಹರೆಯ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಕಾಮಸೇವೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು-ಮೂರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅವಕಾಶವೂ ಹೆಚಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ತಾನು ತೀವ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಧುವಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಮುಖರತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಧುರಿಯಂತಹ ಹೊಸಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಇನ್ನೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಮಧುವಂತಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖ ಉಳಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಯೋನಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಳಿ ಬಂದ ಮಧುವಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತಳು. ತನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಅವಳು ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಟಲೊಳಗೆ ಸಿಡಿದ ಅವನ ಸ್ಖಲನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಳು.

ಇತ್ತ ಶಾರದಾಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವಳಲ್ಲೀಗ ಒಂದು ಹರ್ಷವಿತ್ತು, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಮನೆಗೆಲಸದಿಂದ ದಣಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಈಗ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಕಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಾನೇ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಡಿದ ಅವಳನ್ನು ಅವಳ ಗಂಡ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿದ್ದ. ಅವಳ ದೇಹ ಅವನನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ವೃತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆ ವೃತದ ಎರಡನೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ದಿನವೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.


ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು

14 comments:

ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪದ್ಮಿನಿ.........

ANITA said...

ಹಾಯ್ ಪದ್ಮಿನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ

ಅನಿತ

Anonymous said...

Padminiyavarige namaskara,
Neevu bareyuva style tumbaa sundaravaagide. Nimma kannada bashe tumbaa chennagide. Nimma kalpanegalu atee sundaravaaagide.
Saadhyavaadalli nannadondu sanna korike nimmalli.
Saadhyavaadare nimma kathegalalli nammade desi udupugalada seere, jaakeetu, petticoat,langa matte lungi/banian, panche/banian
panche/shirt, lungi/towel..........eetara udupugalannu hakkondu pranayisuva haage vivarisidare tumbaa..........chennagirutte.

Dayavittu saadhya aadre namma south indian style first night kathe ondu barithira. Silk seere/jaakeetu matte silk panche/shirt haakkondu, mallige hoovu haasiro manchadmele, haalu kudkondu, sweets thinkondu, rathi sukha anubhaviso kathe ondanna barithira anta athi vinayadinda kelkothini.
Dayavittu nanna eee eradu korikegalanna pooraisthira anta nambiruva,

nimma GREAEST FAN,
anonymous rasika

rajkar said...

ಸನ್ಯಾಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಾಮ(ಅರ್ಜುನ)ಸನ್ಯಾಸಿ, ಹುಸಿನಗೆಯಾ ಹೊರಸೂಸಿ ಬಂದಾ ಕಳ್ಳ ವೇಷಧರಿಸಿ ಬಂದಾ ಕಳ್ಳ ವೇಷಧರಿಸೆ ಆಆಆಅ. ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಓಂದು ಪದ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಕಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಜೀಯ ಬಯೋ(ಕಾಮ)ಡೆಟಾ ಹೀಗೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಹಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಕಥೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನ ದೋಚುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವೆಶ್ಯೆಯರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸು ಕಾಮ ಪಿಪಾಸುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದಾರೆ ಇದು ನಮಂತಹವರಿಗೆ ಹಾಗು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಇವರು ಹೈ Profiled Pimp ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹವರು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲಾ, ಕೇವಲ ಕಲವರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಂಹವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತೀರ?
ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಈ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಓದಿ DELETE ಮಾಡುತ್ತೀರಾಂತ.

ಪದ್ಮಿನಿ ಕಶ್ಯಪ said...

ರಸಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ದೊರೆತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗುವ ಆಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ.

ಪದ್ಮಿನಿ ಕಶ್ಯಪ said...

ರಾಜ್‌ಕರ್, ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹತೇಕ ಬಾಬಾಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವಂಚಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಷ್ಟು ಕೆಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಅಂದಹಾಗೆ, spam ಕಮೆಂಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಮೆಂಟುಗಳನ್ನೂ delete ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

rajkar said...

ನಾನು DELETE ಮಾಡುತ್ತಿರಾಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಳಿದೆನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೋಂಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಬಾಬಾಗಳ ಪಕ್ಕಾ ಕುರುಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹವರ ಕುರುಡು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾರಾದರು ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಕಮೆಂಟನ್ನು DELETE ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೀರಾಂತ ಹೆಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ!!! ನನಗೆ ನಂತರ ತಿಳಿದ್ದದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅರೇ ನಾನು ಎಂತಹ ಮೂರ್ಖನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ?!!! ನೀವು ಸ್ವಾಮೀಗಿಯ ಓಂದು ದೊಡ್ದ ಕಥೆನೇ ಬರೆಯುತ್ತಿರಬೆಕಾದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಈ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮೆದುಳಿನ TUBE LIGHT ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಮೆಂಟಿನ ಕೊನೆಯ LINE ನಲ್ಲಿರುವ DELETE ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದುದಕ್ಕೆ ಸಾರೀಈಈಈಈಈಈ.

rajkar said...

ಅಯ್ಯೊ ಮಾತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ANONYMOUS RASIKA ರವರ SOUTH INDIAN FIRST NIGHT ಕಥೆಯ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ನೀವೆನಾದರು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರಯುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು TIPS ಮೆತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಷಗಳ ಹೆನ್ನಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೆಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೂ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮೆಗೆ E MAIL ಮಾಡಿತ್ತೇನೆ.
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಈಗ ಶುರುಮಾಡಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಫೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲವಾ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರದರೆ ಆಯ್ತು. ಒಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. SO NO HURRY. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ TUBE LIGHT ಮೆದುಳಿಗೆ IDEA ಗಳು ಹೊಳಿಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು

ಪದ್ಮಿನಿ ಕಶ್ಯಪ said...

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ "ತಿಳಿಯದೇ ತುಳಿದ ಕಾಲುದಾರಿ" ಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ tips ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಥೆಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆಂತರಿಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೊಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಕಥೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಭವವಾಗುವ ಬದಲು ನೀರಸವೆನಿಸಿಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

rajkar said...

ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೀರಾ ಯಾವುದೂ INDIANಆ ಅಥವಾ FOREIGNಆ. INDIAN ಆದರೆ ಯವುದು SOUTH INDIANಆ ಅಥವ NORTH INDIANಆ. SOUTH INDIAN ಆದರೆ ಯಾವುದು ಮಳಯಾಳಿಯೋ, ತಮಿಳೋ, ಕನ್ನಡವೋ ಅಥವ ತೆಲುಗುನೋ. NORTH INDIAN ಆದರೆ ಯಾವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟದ MUMBAI ದೋ, ಗುಜುರಾತಿದೋ, ಬಂಗಾಳೀದೋ, ರಾಜಸ್ತಾಸಿದೋ ಅಥವಾ ಕಶ್ಮೀರಿದೋ. FOREIGN ಆದರೆ PAKISTAN, ARAB, CHINESE, EUROPEAN, AFRICAN, AUSTRALIAN, AMERICAN ಮತ್ತೆ ETC.

Anonymous said...

Padminiyavarige haagu Raajkar avarige Rasikana hruthpoorvaka namskaragalu.........Nanna melina comment oodi( TYPICAL SOUTH INDIAN FIRST NIGHT KATHE BAREYUVA BAGGE) adannu pariganisiddakke tumbu hrudayada vandanegalu. Nanna ee sanna korikeyannu istu serious aagi togothira anta gotiralilla.......tumbaa kushi aagtha ide......namma mansina kalpanegalannu katheya roopadalli nanasaagisuva aathmiyariddare anta bahala santhosha vaaguthade..............RAAJKAR AVARU KATHEGE PROTHSAHA MAADI IDEA KODTHINI ANTA MUNDE BANDIDAKKE TUMBAA THANKS.......MUNDE NIMMA EE KATHEGE ATHI UTHSUKATHE INDA KAAYUTHIRUVA NIMMA KATHEGALA RASIKA........RASIKA.

Anonymous said...

Padmini yavare namaskaara........Neevu gandasaro hengasaro.....nange ondu thiliyadu (NO OFFENSE PLZ)....adre edanthu satya....... nim kathe bareyo style ultimate....

Naanu saha PUC nalli eddaga frnd jothe seri 3 kathe baredidde.....avaga avu udupi yallina shrungaara buks nalli print aagidvu ( buks hesru beda plz).....50 rupayee sigtittu.........ondu kathege..... aadre namm kathegalo sumne santhege hottige banthe moala........

Eeglu i do write for magazines....aadre nim style........abba namge ORGASM aytheno andko beku....ashtu kickku.....NANNALLI ONDU SANNA STORY EDE....eshta edre....dayavittu nim email id thilsi....ella nange elli contact madi : suver@in.com

chandra said...

thmba esta aythu

dick said...

padminiravrige namaskara... nanage e thara ondu blogspot ide anthane gothirlilla.. neevu thumba channagi bariyutheeri. nange omme nimma ankanadalli yoni samikshe bagge oddidde.. yaake adannu munduvaresalilla.. mathe yoni samikse tharaha.. shishna samikshe start maadi..nimma blognalli hudugarallade hudugiyaru oduvudarinda avarigu avara bhavannu helikollalu chance siguthade..

Post a Comment